-Пророчества изпълнени в историята (Bulgarian)

Това видео представя феномена на Библейското пророчество, както и историята на древен Израел.

YouTube Preview Image
No comments yet.

Leave a Reply